Reparación industrial

REPARACIÓ

Els motors elèctrics tenen una problemàtica específica que cal conèixer per reparar-los convenientment. A Vimel podem dur a terme la reparació de motors elèctrics de tota mena, des dels que s'usen en màquines electro-portàtils fins als que s'utilitzen en maquinària industrial més gran.

La reparació de qualsevol motor que tingui components reparables, especialment d'aquells que es fan servir a la maquinària industrial. Són molt habituals a la indústria, ja que la mida dels motors elèctrics pot variar enormement en funció de la potència que necessiti la màquina on s'instal·lin. Com més potència, major mida del motor.

Sabem de la importància d'emprendre la reparació en temps mínims, per això intentem en tots els casos realitzar les reparacions de la manera més ràpida i eficient possible, ja que les empreses necessiten tenir en constant funcionament la maquinària.

Bobinat i reparació

El bobinatge de motors és molt important, ja que garanteix tant la fiabilitat com la durabilitat del motor. Ens ocupem de qualsevol tipus de motor que es pugui bobinar. També reparem els induïts de motors o màquines electro-portàtils. Reparem motors elèctrics que funcionin per fonts de corrent continu (DC), així com per fonts de corrent altern (AC).

Si voleu que us fem un pressupost per al vostre projecte, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Quan la reparació industrial fa aparició, els equips de treball són efectivament els que faran el necessari per evitar una despesa més gran a la que deu una reparació. En molts casos, amb un bon manteniment i parant atenció a l'engranatge de sistemes no caldrà ni arribar a la situació de reparar. No obstant això, si això és necessari, Electromecànica Blasco Gómez és una de les millors opcions del mercat a Espanya per a les necessitats industrials. Podeu assegurar-vos de projectes i serveis a la pàgina web de l'empresa,